Liên hệ

Showroom
  • 13 Giang Văn Minh, An Phú, Quận 2, HCM
  • 012.3388.3388
  • kbonevn@gmail.com
Chi nhánh 1
  • 83 đường 03, Bình An, Q.2, HCM
  • 012.3388.3388
  • kbonevn@gmail.com
Chi nhánh 2
  • 46 Thợ Nhuộm, Hà Nội, Hoàn Kiếm, Việt Nam
  • 012.3388.3388
  • kbonevn@gmail.com