Hiển thị một kết quả duy nhất

280,000
280,000
480,000
480,000